ЗОРЧИГЧДЫН АНХААРАЛД -1: ОЛОН УЛСЫН ИРГЭНИЙ АГААРЫН ТЭЭВРИЙН БАЙГУУЛЛАГААС АГААРЫН ХӨЛГИЙН БҮХЭЭГТ ГАР ТЭЭШИНДЭЭ ШИНГЭН ЗҮЙЛС АВЧ ЯВАХЫГ ХЯЗГААРЛАЖ БАЙГАА УЧРААС ЗОРЧИГЧ ТА ГАР ТЭЭШИНДЭЭ ТУС БҮРИЙН САВЛАГАА НЬ 100 МИЛЛИТРЭЭС ИХГҮЙГЭЭР САВЛАСАН НИЙТ 1 ЛИТР ШИНГЭН ЗҮЙЛСИЙГ АВЧ ЯВЖ БОЛОХ БӨГӨӨД ИЛҮҮ ГАРСАН ТОХИОЛДОЛД ТЭЭШИНДЭЭ ӨГЧ ТЭЭВЭРЛҮҮЛЭХИЙГ ЗӨВЛӨЖ БАЙНА.
Улаанбаатарын цаг: 01/02/2015
Нислэг Чиглэл Хуваарьт Тооцоот Тайлбар
 MO96  ОЮУТОЛГОЙ  10:50  -  -
 CA901  БЭЭЖИН  14:30  -  -
 MO96A  ОЮУТОЛГОЙ  14:40  14:40  
 KE867  СӨҮЛ  15:50  -  -
 OM302  СӨҮЛ  16:05  -  -
 OM298  ГОНКОНГ  18:15  -  -
 MR1022  ХОВД  18:40  18:40  
Нислэг Чиглэл Хуваарьт Тооцоот Тайлбар
 OM297  ГОНКОНГ  07:50  07:50  ОНГОЦОНД СУУХ
 MO95A  ОЮУТОЛГОЙ  11:30  11:30  
 MR1021  ХОВД  12:10  12:10  
 CA902  БЭЭЖИН  15:30  15:30  
 KE868  СӨҮЛ  17:10  17:10  
 OM223  БЭЭЖИН  17:15  17:15  
 MR8871  МАНЖУУР  18:00  18:00  
2011 оны нислэгийн зуны цагийн хуваарь
Хүчинтэй хугацаа: 2011 ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН 27-НЫ ӨДРӨӨС 2011 ОНЫ 10 ДУГААР САРЫН 29 ӨДӨР.
   Орон нутаг  |   Олон улс

Орон нутгийн нислэгийн хуваарь /Улаанбаатарын цагаар/

Шинэчлэгдэж байна...


ЗОРЧИГЧДЫН АНХААРАЛД -2: ЗОРЧИГЧ ТА "ЧИНГИС ХААН" ОУНБ-Р ҮЙЛЧЛҮҮЛЭХДЭЭ, ӨӨРИЙН АЧАА БОЛОН ГАР ТЭЭШЭЭ ЭЗЭНГҮЙ ОРХИХГҮЙ БАЙХ, БУСДЫН АЧАА ТЭЭШИЙГ ХАРЖ ҮЛДЭХ БОЛОН БУСДААС ЯМАР НЭГЭН АЧАА ТЭЭШ, ЭД ЗҮЙЛСИЙГ ДАЙВРААР АВАХГҮЙ БАЙХЫГ АНХААРУУЛЖ БАЙНА.