ЗОРЧИГЧДЫН АНХААРАЛД -1: ОЛОН УЛСЫН ИРГЭНИЙ АГААРЫН ТЭЭВРИЙН БАЙГУУЛЛАГААС АГААРЫН ХӨЛГИЙН БҮХЭЭГТ ГАР ТЭЭШИНДЭЭ ШИНГЭН ЗҮЙЛС АВЧ ЯВАХЫГ ХЯЗГААРЛАЖ БАЙГАА УЧРААС ЗОРЧИГЧ ТА ГАР ТЭЭШИНДЭЭ ТУС БҮРИЙН САВЛАГАА НЬ 100 МИЛЛИТРЭЭС ИХГҮЙГЭЭР САВЛАСАН НИЙТ 1 ЛИТР ШИНГЭН ЗҮЙЛСИЙГ АВЧ ЯВЖ БОЛОХ БӨГӨӨД ИЛҮҮ ГАРСАН ТОХИОЛДОЛД ТЭЭШИНДЭЭ ӨГЧ ТЭЭВЭРЛҮҮЛЭХИЙГ ЗӨВЛӨЖ БАЙНА.
Улаанбаатарын цаг: 29/07/2014
Нислэг Чиглэл Хуваарьт Тооцоот Тайлбар
 MO98  ӨЛГИЙ  12:50  13:35  ИРЖ БАЙГАА
 MR1036  МӨРӨН  13:40  -  -
 MO76  ДАЛАНЗАДГАД  15:20  15:20  
 OM506  OСAKA  16:40  -  -
 OM292  ГОНКОНГ  16:45  -  -
 OM302  СӨҮЛ  16:50  -  -
 CA955  БЭЭЖИН  17:30  -  -
 MR1092  ДОНОЙ  17:40  17:40  
 OM502  ТОКИО  19:05  -  -
 MO88  MӨРӨН  19:15  19:15  
 MO90  УЛААНГОМ  19:40  19:40  
 KE867  СӨҮЛ  22:30  22:30  
 MR1016  ДАЛАНЗАДГАД  23:00  23:00  
Нислэг Чиглэл Хуваарьт Тооцоот Тайлбар
 MO89  УЛААНГОМ  13:30  13:30  БҮРТГЭЖ БАЙНА
 MR1091  ДОНОЙ  14:00  14:00  БҮРТГЭЖ БАЙНА
 MO87  МӨРӨН  16:00  16:00  
 OM223  БЭЭЖИН  17:55  17:55  
 CA956  БЭЭЖИН  18:30  18:30  
 MO83  ХОВД  19:45  19:45  
 MR1015  ДАЛАНЗАДГАД  20:00  20:00  
 KE868  СӨҮЛ  23:55  23:55  

ЗОРЧИГЧДЫН АНХААРАЛД -2: ЗОРЧИГЧ ТА "ЧИНГИС ХААН" ОУБ-Р ҮЙЛЧЛҮҮЛЭХДЭЭ, ӨӨРИЙН АЧАА БОЛОН ГАР ТЭЭШЭЭ ЭЗЭНГҮЙ ОРХИХГҮЙ БАЙХ, БУСДЫН АЧАА ТЭЭШИЙГ ХАРЖ ҮЛДЭХ БОЛОН БУСДААС ЯМАР НЭГЭН АЧАА ТЭЭШ, ЭД ЗҮЙЛСИЙГ ДАЙВРААР АВАХГҮЙ БАЙХЫГ АНХААРУУЛЖ БАЙНА.