ЗОРЧИГЧДЫН АНХААРАЛД -1: ОЛОН УЛСЫН ИРГЭНИЙ АГААРЫН ТЭЭВРИЙН БАЙГУУЛЛАГААС АГААРЫН ХӨЛГИЙН БҮХЭЭГТ ГАР ТЭЭШИНДЭЭ ШИНГЭН ЗҮЙЛС АВЧ ЯВАХЫГ ХЯЗГААРЛАЖ БАЙГАА УЧРААС ЗОРЧИГЧ ТА ГАР ТЭЭШИНДЭЭ ТУС БҮРИЙН САВЛАГАА НЬ 100 МИЛЛИТРЭЭС ИХГҮЙГЭЭР САВЛАСАН НИЙТ 1 ЛИТР ШИНГЭН ЗҮЙЛСИЙГ АВЧ ЯВЖ БОЛОХ БӨГӨӨД ИЛҮҮ ГАРСАН ТОХИОЛДОЛД ТЭЭШИНДЭЭ ӨГЧ ТЭЭВЭРЛҮҮЛЭХИЙГ ЗӨВЛӨЖ БАЙНА.
Улаанбаатарын цаг: 25/04/2014
Нислэг Чиглэл Хуваарьт Тооцоот Тайлбар
 OM292  ГОНКОНГ  16:45  01:25  БУУСАН
 EF914  ОЮУТОЛГОЙ  10:20  01:55  БУУСАН
 MR1092  ДОНОЙ  08:40  08:40  
 EF914  ОЮУТОЛГОЙ  10:40  10:40  
 MO52  ОВООТ  10:45  10:45  
 CA901  БЭЭЖИН  10:50  10:50  
 MO62  АЛТАЙ  11:25  11:25  
 MR1012  ДАЛАНЗАДГАД  12:00  12:00  
Нислэг Чиглэл Хуваарьт Тооцоот Тайлбар
 MR1091  ДОНОЙ  04:40  04:40  
 MO61  АЛТАЙ-ДОНОЙ  06:00  06:00  
 MO51  ОВООТ  06:50  06:50  
 EF913  ОЮУТОЛГОЙ  07:35  07:35  
 OM501  ТОКИО  07:55  07:55  
 OM301  СӨҮЛ  08:45  08:45  
 MR1011  ДАЛАНЗАДГАД  09:00  09:00  
 MR885  ХОНГКОНГ  10:00  10:00  

ЗОРЧИГЧДЫН АНХААРАЛД -2: ЗОРЧИГЧ ТА "ЧИНГИС ХААН" ОУБ-Р ҮЙЛЧЛҮҮЛЭХДЭЭ, ӨӨРИЙН АЧАА БОЛОН ГАР ТЭЭШЭЭ ЭЗЭНГҮЙ ОРХИХГҮЙ БАЙХ, БУСДЫН АЧАА ТЭЭШИЙГ ХАРЖ ҮЛДЭХ БОЛОН БУСДААС ЯМАР НЭГЭН АЧАА ТЭЭШ, ЭД ЗҮЙЛСИЙГ ДАЙВРААР АВАХГҮЙ БАЙХЫГ АНХААРУУЛЖ БАЙНА.