ЗОРЧИГЧДЫН АНХААРАЛД -1: ОЛОН УЛСЫН ИРГЭНИЙ АГААРЫН ТЭЭВРИЙН БАЙГУУЛЛАГААС АГААРЫН ХӨЛГИЙН БҮХЭЭГТ ГАР ТЭЭШИНДЭЭ ШИНГЭН ЗҮЙЛС АВЧ ЯВАХЫГ ХЯЗГААРЛАЖ БАЙГАА УЧРААС ЗОРЧИГЧ ТА ГАР ТЭЭШИНДЭЭ ТУС БҮРИЙН САВЛАГАА НЬ 100 МИЛЛИТРЭЭС ИХГҮЙГЭЭР САВЛАСАН НИЙТ 1 ЛИТР ШИНГЭН ЗҮЙЛСИЙГ АВЧ ЯВЖ БОЛОХ БӨГӨӨД ИЛҮҮ ГАРСАН ТОХИОЛДОЛД ТЭЭШИНДЭЭ ӨГЧ ТЭЭВЭРЛҮҮЛЭХИЙГ ЗӨВЛӨЖ БАЙНА.
Улаанбаатарын цаг: 17/09/2014
Нислэг Чиглэл Хуваарьт Тооцоот Тайлбар
 OM224  БЭЭЖИН  23:40  00:45  БУУСАН
 SU330  МОСКВА  06:10  05:55  ИРЖ БАЙГАА
 MR1012  ДАЛАНЗАДГАД  10:30  10:30  
 CA901  БЭЭЖИН  10:50  10:50  
 OM224  БЭЭЖИН  12:00  12:00  
 MO98  ӨЛГИЙ  12:05  12:05  
 MO96  ДАЛАНЗАДГАД-ОЮУТОЛГОЙ  12:20  12:20  
Нислэг Чиглэл Хуваарьт Тооцоот Тайлбар
 MO97  ӨЛГИЙ  06:05  06:05  
 OM223  БЭЭЖИН  06:15  06:15  
 SU331  МОСКВА  07:10  07:10  
 MO95  ОЮУТОЛГОЙ-ДАЛАНЗАДГАД  07:20  07:20  
 MR1011  ДАЛАНЗАДГАД  07:30  07:30  
 OM501  ТОКИО  07:55  07:55  
 MR4011  ЧЕЖУ  08:00  08:00  
 OM135  МОСКВА-БЕРЛИН  09:20  09:20  
 MR885  ХОНГКОНГ  10:00  10:00  
 MR1045  ЧОЙБАЛСАН  11:20  11:20  
 CA902  БЭЭЖИН  11:50  11:50  

Авиа компаниудын илүү тээшний үнэ тариф

   МИАТ
   Аэромонголиа
   Korean air

Нисэх буудлын үйлчилгээний үнэ тариф

Ангилал Татах
Аэродромын засвар болон үйлчилгээний үнэлгээ     Татах
Хориотой болон хамгаалагдсан бүсэд нэвтрэх үнэмлэхний үнэлгээ     Татах
Орон нутгийн тариф     Татах
Олон улсын тариф     Татах
Шатахуун     Татах
Үйлчилгээний хураамжууд     Татах

ЗОРЧИГЧДЫН АНХААРАЛД -2: ЗОРЧИГЧ ТА "ЧИНГИС ХААН" ОУБ-Р ҮЙЛЧЛҮҮЛЭХДЭЭ, ӨӨРИЙН АЧАА БОЛОН ГАР ТЭЭШЭЭ ЭЗЭНГҮЙ ОРХИХГҮЙ БАЙХ, БУСДЫН АЧАА ТЭЭШИЙГ ХАРЖ ҮЛДЭХ БОЛОН БУСДААС ЯМАР НЭГЭН АЧАА ТЭЭШ, ЭД ЗҮЙЛСИЙГ ДАЙВРААР АВАХГҮЙ БАЙХЫГ АНХААРУУЛЖ БАЙНА.