ЗОРЧИГЧДЫН АНХААРАЛД -1: ОЛОН УЛСЫН ИРГЭНИЙ АГААРЫН ТЭЭВРИЙН БАЙГУУЛЛАГААС АГААРЫН ХӨЛГИЙН БҮХЭЭГТ ГАР ТЭЭШИНДЭЭ ШИНГЭН ЗҮЙЛС АВЧ ЯВАХЫГ ХЯЗГААРЛАЖ БАЙГАА УЧРААС ЗОРЧИГЧ ТА ГАР ТЭЭШИНДЭЭ ТУС БҮРИЙН САВЛАГАА НЬ 100 МИЛЛИТРЭЭС ИХГҮЙГЭЭР САВЛАСАН НИЙТ 1 ЛИТР ШИНГЭН ЗҮЙЛСИЙГ АВЧ ЯВЖ БОЛОХ БӨГӨӨД ИЛҮҮ ГАРСАН ТОХИОЛДОЛД ТЭЭШИНДЭЭ ӨГЧ ТЭЭВЭРЛҮҮЛЭХИЙГ ЗӨВЛӨЖ БАЙНА.
Улаанбаатарын цаг: 02/09/2015
Нислэг Чиглэл Хуваарьт Тооцоот Тайлбар
 KE867  СӨҮЛ  22:55  22:50  БУУСАН
 MO102  ЭРХҮҮ  23:50  00:05  ИРЖ БАЙГАА
 SU330  МОСКВА  07:00  -  -
 OM136  БЕРЛИН-МОСКВА  07:35  -  -
 MR1012  ДАЛАНЗАДГАД  10:00  10:00  
Нислэг Чиглэл Хуваарьт Тооцоот Тайлбар
 KE868  СӨҮЛ  00:15  00:15  БҮРТГЭЖ БАЙНА
 MO97  ӨЛГИЙ  06:30  06:30  
 MR1011  ДАЛАНЗАДГАД  06:55  06:55  
 MR8861  ЭРЭЭН  07:10  07:10  
 OM297  ГОНКОНГ  07:25  07:25  
 SU331  МОСКВА  08:10  08:10  
 OM7071  ОЮУТОЛГОЙ  08:25  08:25  
 MR1031  МӨРӨН  10:20  10:20  

Авиа компаниудын илүү тээшний үнэ тариф

   МИАТ
   Аэромонголиа
   Korean air

Нисэх буудлын үйлчилгээний үнэ тариф

Ангилал Татах
Аэродромын засвар болон үйлчилгээний үнэлгээ     Татах
Хориотой болон хамгаалагдсан бүсэд нэвтрэх үнэмлэхний үнэлгээ     Татах
Орон нутгийн тариф     Татах
Олон улсын тариф     Татах
Шатахуун     Татах
Үйлчилгээний хураамжууд - 2015     Татах

ЗОРЧИГЧДЫН АНХААРАЛД -2: ЗОРЧИГЧ ТА "ЧИНГИС ХААН" ОУНБ-Р ҮЙЛЧЛҮҮЛЭХДЭЭ, ӨӨРИЙН АЧАА БОЛОН ГАР ТЭЭШЭЭ ЭЗЭНГҮЙ ОРХИХГҮЙ БАЙХ, БУСДЫН АЧАА ТЭЭШИЙГ ХАРЖ ҮЛДЭХ БОЛОН БУСДААС ЯМАР НЭГЭН АЧАА ТЭЭШ, ЭД ЗҮЙЛСИЙГ ДАЙВРААР АВАХГҮЙ БАЙХЫГ АНХААРУУЛЖ БАЙНА.