ЗОРЧИГЧДЫН АНХААРАЛД -1: ОЛОН УЛСЫН ИРГЭНИЙ АГААРЫН ТЭЭВРИЙН БАЙГУУЛЛАГААС АГААРЫН ХӨЛГИЙН БҮХЭЭГТ ГАР ТЭЭШИНДЭЭ ШИНГЭН ЗҮЙЛС АВЧ ЯВАХЫГ ХЯЗГААРЛАЖ БАЙГАА УЧРААС ЗОРЧИГЧ ТА ГАР ТЭЭШИНДЭЭ ТУС БҮРИЙН САВЛАГАА НЬ 100 МИЛЛИТРЭЭС ИХГҮЙГЭЭР САВЛАСАН НИЙТ 1 ЛИТР ШИНГЭН ЗҮЙЛСИЙГ АВЧ ЯВЖ БОЛОХ БӨГӨӨД ИЛҮҮ ГАРСАН ТОХИОЛДОЛД ТЭЭШИНДЭЭ ӨГЧ ТЭЭВЭРЛҮҮЛЭХИЙГ ЗӨВЛӨЖ БАЙНА.
Улаанбаатарын цаг: 25/07/2014
Нислэг Чиглэл Хуваарьт Тооцоот Тайлбар
 ОМ138  ФРАНКФУРТ  05:00  05:45  ИРЖ БАЙГАА
 SU330  МОСКВА  06:10  06:05  ИРЖ БАЙГАА
 KE8867  СӨҮЛ  09:50  09:50  
 MR1012  ДАЛАНЗАДГАД  10:30  10:30  
 CA901  БЭЭЖИН  10:50  10:50  
 MR1036  МӨРӨН  10:55  10:55  
 MO62  АЛТАЙ-ДОНОЙ  11:25  11:25  
 TNL2039  БАРУУН УРТ  11:40  11:40  
 MO96  ОЮУТОЛГОЙ  13:10  13:10  
Нислэг Чиглэл Хуваарьт Тооцоот Тайлбар
 MR201  ПАРИС  05:15  05:15  
 MO61  АЛТАЙ-ДОНОЙ  06:00  06:00  
 OM505  ОСАКА  07:00  07:00  
 SU331  МОСКВА  07:10  07:10  
 TNL2038  БАРУУН-УРТ  07:20  07:20  
 MR1011  ДАЛАНЗАДГАД  07:30  07:30  
 OM501  ТОКИО  07:55  07:55  
 MR1035  МӨРӨН  08:00  08:00  
 OM301  СӨҮЛ  08:45  08:45  
 MO95  ОЮУТОЛГОЙ  10:00  10:00  
 MR885  ХОНГКОНГ  10:00  10:00  
 MR1021  ХОВД  11:00  11:00  
 MR1045  ЧОЙБАЛСАН  11:20  11:20  
 CA902  БЭЭЖИН  11:50  11:50  
 KE8868  СӨҮЛ  12:10  12:10  

ЗОРЧИГЧДЫН АНХААРАЛД -2: ЗОРЧИГЧ ТА "ЧИНГИС ХААН" ОУБ-Р ҮЙЛЧЛҮҮЛЭХДЭЭ, ӨӨРИЙН АЧАА БОЛОН ГАР ТЭЭШЭЭ ЭЗЭНГҮЙ ОРХИХГҮЙ БАЙХ, БУСДЫН АЧАА ТЭЭШИЙГ ХАРЖ ҮЛДЭХ БОЛОН БУСДААС ЯМАР НЭГЭН АЧАА ТЭЭШ, ЭД ЗҮЙЛСИЙГ ДАЙВРААР АВАХГҮЙ БАЙХЫГ АНХААРУУЛЖ БАЙНА.