ЗОРЧИГЧДЫН АНХААРАЛД -1: ОЛОН УЛСЫН ИРГЭНИЙ АГААРЫН ТЭЭВРИЙН БАЙГУУЛЛАГААС АГААРЫН ХӨЛГИЙН БҮХЭЭГТ ГАР ТЭЭШИНДЭЭ ШИНГЭН ЗҮЙЛС АВЧ ЯВАХЫГ ХЯЗГААРЛАЖ БАЙГАА УЧРААС ЗОРЧИГЧ ТА ГАР ТЭЭШИНДЭЭ ТУС БҮРИЙН САВЛАГАА НЬ 100 МИЛЛИТРЭЭС ИХГҮЙГЭЭР САВЛАСАН НИЙТ 1 ЛИТР ШИНГЭН ЗҮЙЛСИЙГ АВЧ ЯВЖ БОЛОХ БӨГӨӨД ИЛҮҮ ГАРСАН ТОХИОЛДОЛД ТЭЭШИНДЭЭ ӨГЧ ТЭЭВЭРЛҮҮЛЭХИЙГ ЗӨВЛӨЖ БАЙНА.
Улаанбаатарын цаг: 23/12/2014
Нислэг Чиглэл Хуваарьт Тооцоот Тайлбар
 OM7072  ОЮУТОЛГОЙ  10:40  10:40  
 TK342  СТАНБУЛ  10:25  11:15  ИРЖ БАЙГАА
 MO98  ӨЛГИЙ  13:40  13:40  
 CA901  БЭЭЖИН  14:30  14:30  
 MR1092  ДОНОЙ  15:55  15:55  
 MO90  УЛААНГОМ  18:00  18:00  
 OM298  ГОНКОНГ  18:15  18:15  
Нислэг Чиглэл Хуваарьт Тооцоот Тайлбар
 MR1091  ДОНОЙ  11:30  11:30  
 TK343  СТАНБУЛ  11:40  11:40  
 MO89  УЛААНГОМ  12:00  12:00  
 MO83  ХОВД  14:10  14:10  
 CA902  БЭЭЖИН  15:30  15:30  
 OM223  БЭЭЖИН  17:15  17:15  

Авиа компаниудын илүү тээшний үнэ тариф

   МИАТ
   Аэромонголиа
   Korean air

Нисэх буудлын үйлчилгээний үнэ тариф

Ангилал Татах
Аэродромын засвар болон үйлчилгээний үнэлгээ     Татах
Хориотой болон хамгаалагдсан бүсэд нэвтрэх үнэмлэхний үнэлгээ     Татах
Орон нутгийн тариф     Татах
Олон улсын тариф     Татах
Шатахуун     Татах
Үйлчилгээний хураамжууд     Татах

ЗОРЧИГЧДЫН АНХААРАЛД -2: ЗОРЧИГЧ ТА "ЧИНГИС ХААН" ОУБ-Р ҮЙЛЧЛҮҮЛЭХДЭЭ, ӨӨРИЙН АЧАА БОЛОН ГАР ТЭЭШЭЭ ЭЗЭНГҮЙ ОРХИХГҮЙ БАЙХ, БУСДЫН АЧАА ТЭЭШИЙГ ХАРЖ ҮЛДЭХ БОЛОН БУСДААС ЯМАР НЭГЭН АЧАА ТЭЭШ, ЭД ЗҮЙЛСИЙГ ДАЙВРААР АВАХГҮЙ БАЙХЫГ АНХААРУУЛЖ БАЙНА.